3ος ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ - Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ
idea
Έχεις μια ιδεά;
Υπόβαλε την ιδέα σου
μέσα από μια απλή διαδικασία μέχρι τις
2 Μαρτίου 2018.
feedback
Βελτίωσε την
Λάβε μέρος στην Ημερίδα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης και με την κατάλληλη υποστήριξη βελτίωσε την ιδέα σου.
launch
Υλοποίησε την
Τα χρηματικά έπαθλα, η δωρεάν στέγαση σε συνεργατικούς χώρους και η υποστήριξη από έμπειρους μέντορες θα σε βοηθήσουν να κάνεις την ιδέα σου επιχείρηση.

Ημερίδα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης

Οι ομάδες με τις επτά επικρατέστερες προτάσεις θα λάβουν μέρος σε μία ημερίδα επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Το πρόγραμμα επιχειρηματικού επιταχυντή θα δώσει την ευκαιρία στις ομάδες που θα διακριθούν, παράλληλα με την κατάλληλη υποστήριξη, να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις ιδέες τους.

Στέγαση
Οι ομάδες λαμβάνοντας δωρεάν στέγαση, λαμβάνοντας μέρος σε στοχευμένες δράσεις, καθώς και την κατάλληλη συμβουλευτική υποστήριξη θα αφιερωθούν αποκλειστικά στην εξέλιξη και βελτίωση της επιχειρηματικής τους ιδέας.
Συμβουλευτική Υποστήριξη
Σε κάθε βήμα της ημερίδας επιχειρηματικής επιτάχυνσης οι ομάδες θα έχουν δίπλα τους έμπειρους και καταξιωμένους μέντορες με τους οποίους θα συνεργαστούν στενά για την βελτίωση της ιδέας τους.
Δικτύωση
Προσδωκόμενο αποτέλεσμα της ημερίδας επιχειρηματικής επιτάχυνσης είναι η σύναψη στενών δεσμών με τους μέντορες ως πρώτο βήμα στην πορεία δημιουργίας του πρώτου δικτύου επαφών αναφορικά με την ιδέα τους στον πραγματικό επιχειρηματικό κόσμο.

 

Βραβεία Διαγωνισμού

Χρηματικά βραβεία
Οι ομάδες με τις πέντε επικρατέστερες προτάσεις θα λάβουν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 20.000€.
Στέγαση
Οι ομάδες που θα διακριθούν θα έχουν την δυνατότητα στέγασης και συμβουλευτικής υποστήριξης στους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους/θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας.
Εκπαιδευτικά προγράμματα
Συμμετοχή στο πρόγραμμα “Εrasmus for Young Entrepreneurs” της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας για τη συμμετοχή 3 νέων επιχειρηματιών.
Τεχνολογικά προϊόντα
Οι ομάδες με τα δύο καλύτερα videos παρουσίασης των επιχειρηματικών τους προτάσεων θα λάβουν ως έπαθλα τεχνολογικά προϊόντα χρήσιμα σε κάθε νέο που ασχολείται ενεργά με τον χώρο της καινοτομίας.

Αξιολογητές/Μέντορες

x
Γιάννης Γεραγωτέλλης
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος KiNNO Consultants LTD
Ο κ. Ιωάννης Γεραγωτέλλης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον τομέα της Πληροφορικής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1993, ενώ πήρε το μεταπτυχιακό του Δίπλωμα στην Διαχείριση Τεχνολογίας και Καινοτομίας, στο Πανεπιστήμιο του Sussex / SPRU (Ηνωμένο Βασίλειο). Είναι Διευθύνων Σύμβουλος στην εταιρεία KNOWLEDGE and INNOVATION CONSULTANTS ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ (ΚiNNO Consultants Ltd) και έχει παρακολουθήσει μαθήματα για στελέχη σχετικά με τη Στρατηγική και την Καινοτομία στο ΜΙΤ (ΗΠΑ). Η εργασιακή του εμπειρία περιλαμβάνει την ίδρυση και λειτουργία της μονάδας ESTRANET (επιχειρηματικές στρατηγικές των Νέων Τεχνολογιών) Ε & Α στο Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, όπου συμμετείχε ως Βοηθός Διευθυντή Έργου σε έργα έρευνας και εφαρμογής που χρηματοδοτούνταν από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελληνική κυβέρνηση. Από τον Αύγουστο του 1996, ήταν υπάλληλος ενός ΤΠΕ spin-off, της εταιρείας ΠΡΟΟΔΟΣ ΑΕ, ως Βοηθός Πολυμέσων και Τηλεματικών Εφαρμογών Ε & Α, υπεύθυνος για το σχεδιασμό των νέων προϊόντων / υπηρεσιών και την ανάπτυξη συνεργατικών ερευνητικών προτάσεων σε εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης. Ο κ. Γεραγωτέλλης έχει επίσης εργαστεί ως Σύμβουλος Καινοτομίας & Ανάπτυξης για την εταιρεία LOGOTECH Α.Ε. από τον Αύγουστο του 1998, όπου κυρίως ασχολούνταν με το σχεδιασμό και τη διεξαγωγή ερευνών και μελετών για την ανάλυση των δυνατοτήτων καινοτομίας και πιλοτικών σχεδίων (τεχνολογικά πάρκα, θερμοκοιτίδες κλπ.) των ελληνικών και των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Κάποια άλλα έργα που ασχολήθηκε αφορούσαν την Ανάλυση, την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη (ΕΤΑ) στην ελληνική βιομηχανία ΤΠΕ και στον ελληνικό Αγροτοδιατροφικό τομέα καθώς και δραστηριότητες Ε & Α των ελληνικών ερευνητικών οργανισμών, καθώς και σύγκριση και ανάλυση των δημόσιων συστημάτων υποστήριξης νέων εταιρειών τεχνολογικής βάσης (NTBFs) και Spin-off start-ups σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Από το Σεπτέμβριο του 2000, εργάστηκε ως Διευθυντής Επιχειρηματικού Σχεδιασμού των ελληνικών επιδοτήσεων της VODAFONE και ασχολήθηκε με όλες τις σημαντικές δραστηριότητες Επιχειρηματικού Σχεδιασμού για τον εταιρικό επιχειρηματικό σχεδιασμό για την έναρξη του GPRS και UMTS δικτύου, τις εταιρικές υπηρεσίες και διάφορα εσωτερικά προγράμματα. Τέλος, όσο ήταν σύμβουλος, το επίκεντρό του ήταν στην περιφερειακή καινοτομία, και στα διασυνοριακά έργα ανάπτυξης ικανοτήτων, κυρίως για τις ΜΜΕ. Τα τελευταία 10 χρόνια, έχει εργαστεί ως Υπεύθυνος Έργων σε μια σειρά από ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα που σχετίζονται με την καινοτομία, τη μεταφορά τεχνολογίας, την αξιοποίηση της έρευνας και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Έχει σημαντική εμπειρία στο σχεδιασμό και τη διαχείριση ερευνητικών προγραμμάτων ευρωπαϊκής εδαφικής συνεργασίας συμπεριλαμβανομένων των 7ο ΠΠ, CIP και EUROPAID. Επιπλέον έχει εργαστεί στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων μεταφοράς γνώσης και τεχνολογίας, στη δημιουργία και στην υποστήριξη διακρατικών δικτύων γνώσης, την οικοδόμηση δεσμών μεταξύ Επιχειρήσεων και φορέων έρευνας, σε διάφορες δραστηριότητες διάδοσης στην ΕΕ και σε άλλες χώρες της Μεσογείου. Τέλος, έχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία από διεθνείς διμερείς συνεργασίες που υλοποιούνται στη Νότια Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στη Βόρεια Αφρική για τη μεταφορά γνώσεων και την υιοθέτηση από την αγορά των αποτελεσμάτων της έρευνας.
Γιάννης Γεραγωτέλλης
Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος KiNNO Consultants LTD
x
Κωνσταντίνος Βαΐτσας
Σύμβουλος καινοτομίας και αξιοποίησης τεχνολογίας
Ο Κωνσταντίνος ειδικεύεται στην προώθηση και αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών την υποστήριξη ΜΜΕ. Είναι σύμβουλος του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας – Enterprise Europe Network επί σειρά ετών για την προώθηση καινοτόμων τεχνολογιών και αναζήτηση συνεργασιών στο εξωτερικό, καθώς επίσης και για τη διοργάνωση επιχειρηματικών αποστολών και εκδηλώσεων μεταφοράς τεχνολογίας. Έχει αναλάβει το ρόλο του IPR HelpDesk ambassador για την Ελλάδα και υποστηρίζει τις ΜΜΕ σε ότι αφορά τη διαχείριση της Διανοητικής Ιδιοκτησίας. Έχει συντονίσει και διαχειριστεί σειρά έργων για τη καινοτομία και την υποστήριξη ΜΜΕ στο πλαίσιο του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7) και έχει οριστεί από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Εθνικό Σημείο Επαφής για τις προτεραιότητες Βιο-οικονομία και Περιφερειακή Ανάπτυξη στο πλαίσιο του Horizon 2020. Ο Κωνσταντίνος σπούδασε Διοίκηση Επιχειρήσεων στο University of Sunderland, Αγγλία και Τεχνολογία και Διαχείριση της Καινοτομίας (MSc) στο University of Sussex, SPRU (Social Policy Research Unit), Αγγλία καθώς επίσης έχει παρακολουθήσει εξειδικευμένο σεμινάριο για τη καινοτομία και την αξιοποίηση τεχνολογιών στο Massachusetts Institute of Technology, HΠA.
Κωνσταντίνος Βαΐτσας
Σύμβουλος καινοτομίας και αξιοποίησης τεχνολογίας
x
Νίκη Γλαβέλη
Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΑΠΘ
H Δρ. Nίκη Γλαβέλη είναι απόφοιτος του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και κάτοχος Master στη Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) από το Πανεπιστήμιο του Birmingham, UK. Το 2011 αναγορεύτηκε διδάκτορας στη Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, έχοντας λάβει υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Α. Ωνάσης. Τρία χρόνια αργότερα ολοκλήρωσε και το δεύτερο διδακτορικό της δίπλωμα στη Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), για το οποίο έλαβε το βραβείο 2014 Emerald/EFMD Outstanding Doctoral Research Award στην κατηγορία Human Resource Management από το περιοδικό Personnel Review. Από το 2004 είναι μέλος ΕΔΙΠ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ όπου διδάσκει μαθήματα Μάνατζμεντ και Επιχειρηματικότητας σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο. Τα τελευταία χρόνια διατελεί Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας (ΜΟΚΕ) του ΑΠΘ. Δημοσιεύει επί σειρά ετών σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά στο χώρο της Διοίκησης και Επιχειρηματικότητας με πολλές αναφορές στο έργο της και οι έρευνές της παρουσιάζονται σε συνέδρια παγκοσμίως.
Νίκη Γλαβέλη
Σύμβουλος Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας στην Μονάδα Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας ΑΠΘ
Γνώρισε τους αξιολογητές μέντορες

Νέα-Ανακοινώσεις

ideatree.gr @ideatreegr

Δείτε το video από την τελετή βράβευσης του 3ου Πανελλήνιου Διαγωνισμού Καινοτομίας ideatree, με συνεντεύξεις από την κα.Χαρίκλεια Ξάνθη, μέλος του Δ.Σ του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, καθώς και από τις νικήτριες ομάδες. #ideatree #inedivim #foundation #startups youtu.be/MibnYdHhrHk

About 2 years ago from ideatree.gr's Twitter