Βραβεία

Κάθε σπόρος χρειάζεται κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες για να ανθίσει. Μέσα από το ideatree στοχεύουμε για τρίτη χρονιά να παρέχουμε τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες προκειμένου οι καλύτερες ιδέες να ανθίσουν και να γίνουν τελικά πραγματικές επιχειρήσεις.

Μέσα από ένα συνδυασμό αξιολόγησης των προτάσεων και συμμετοχής των επικρατέστερων ομάδων στην ημερίδα επιχειρηματικής επιτάχυνσης, οι καλύτερες ιδέες θα αποκτήσουν το πρώτο κεφάλαιο, την απαραίτητη στέγη και την κατάλληλη δικτύωση που απαιτείται προκειμένου να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους προσπάθεια.

Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι αναλυτικά τα παρακάτω:

Χρηματικά Βραβεία

Οι ομάδες με τις πέντε επικρατέστερες προτάσεις θα λάβουν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 20.000€. Τα χρήματα αυτά θα επιβραβεύσουν όχι μόνο την προσπάθεια και την δημιουργικότητά των ομάδων, αλλά ο στόχος είναι να λειτουργήσουν σαν το πρώτο κεφάλαιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους και την συνολική συνέχιση των επιδιώξεών τους. Τα χρηματικά έπαθλα θα κατανεμηθούν ως εξής:

1η ΟΜΑΔΑ: 7.000 €

2η ΟΜΑΔΑ: 5.000 €

3η ΟΜΑΔΑ: 4.000 €

4η ΟΜΑΔΑ: 3.000 €

5η ΟΜΑΔΑ: 1.000 €

Στέγαση σε συνεργατικούς χώρους εργασίας

Οι προτάσεις που θα διακριθούν θα έχουν την δυνατότητα στέγασης στους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους-θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις. Εκτός από την δωρεάν στέγαση, οι ομάδες θα επωφεληθούν από μια σειρά από υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργατικοί χώροι όπως εκπαίδευση, events, mentoring και επιχειρηματική δικτύωση. Με την παροχή αυτή καλύπτεται μία πολύ σημαντική παράμετρος που είναι η στέγαση και η υποστήριξη από ανθρώπους με εμπειρία για ένα νεοφυές project.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Η Ακαδημία Επιχειρηματικότητας διαθέτει 3 υποτροφίες μέχρι 3.300 ευρώ έκαστη στις 3 καλύτερες startups/ιδέες του διαγωνισμού ideatree για τη συμμετοχή 3 νέων επιχειρηματιών στο πρόγραμμα Εrasmus for Young Entrepreneurs. Διαβάστε τις προϋποθέσεις εδώ.

Συγκεκριμένα, οι τρεις υποτροφίες θα διαμοιραστούν από μία στις τρεις (3) πρώτες ομάδες, για ένας μέλος τους.

Τεχνολογικά Προϊόντα

Οι ομάδες με τα δύο καλύτερα videos παρουσίασης των επιχειρηματικών προτάσεων θα λάβουν ως έπαθλα τεχνολογικά προϊόντα χρήσιμα σε κάθε νέο που ασχολείται ενεργά με τον χώρο της καινοτομίας.