Βραβεία

Κάθε σπόρος χρειάζεται κατάλληλο περιβάλλον και συνθήκες για να ανθίσει. Μέσα από το ideatree στοχεύουμε για δεύτερη συνεχή χρονιά να παρέχουμε τις κατάλληλες υποδομές και συνθήκες προκειμένου οι καλύτερες ιδέες να ανθίσουν και να γίνουν τελικά πραγματικές επιχειρήσεις.

Μέσα από ένα συνδυασμό αξιολόγησης των προτάσεων και συμμετοχής των επικρατέστερων ομάδων στο πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικού επιταχυντή, την Εβδομάδα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης, οι καλύτερες ιδέες θα αποκτήσουν το πρώτο κεφάλαιο, την απαραίτητη στέγη και την κατάλληλη δικτύωση που απαιτείται προκειμένου να ξεκινήσουν την επιχειρηματική τους προσπάθεια.

Τα βραβεία του διαγωνισμού είναι αναλυτικά τα παρακάτω:

Χρηματικά Βραβεία

Οι ομάδες με τις πέντε επικρατέστερες προτάσεις θα λάβουν χρηματικά έπαθλα συνολικής αξίας 25.000€. Τα χρήματα αυτά θα επιβραβεύσουν όχι μόνο την προσπάθεια και την δημιουργικότητά των ομάδων, αλλά ο στόχος είναι να λειτουργήσουν σαν το πρώτο κεφάλαιο για την περαιτέρω ανάπτυξη των επιχειρηματικών ιδεών τους και την συνολική συνέχιση των επιδιώξεών τους. Τα χρηματικά έπαθλα θα κατανεμηθούν ως εξής:

1η ΟΜΑΔΑ: 9.000 €

2η ΟΜΑΔΑ: 6.000 €

3η ΟΜΑΔΑ: 5.000 €

4η ΟΜΑΔΑ: 3.000 €

5η ΟΜΑΔΑ: 2.000 €

Στέγαση σε συνεργατικούς χώρους εργασίας

Οι πέντε καλύτερες προτάσεις θα έχουν την δυνατότητα στέγασης τους στους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους-θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας για νεοφυείς επιχειρήσεις και συγκεκριμένα στο Orange Grove, Found.ation, Impact Hub AthensThe Cube Athens και στην Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων Αθήνας (Θ.Ε.Α). Εκτός από την δωρεάν στέγαση για διάστημα τριών έως και πέντε μηνών, οι ομάδες θα επωφεληθούν από μια σειρά από υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργατικοί χώροι όπως εκπαίδευση, events, mentoring και επιχειρηματική δικτύωση. Με την παροχή αυτή καλύπτεται μία πολύ σημαντική παράμετρος που είναι η στέγαση και η υποστήριξη από ανθρώπους με εμπειρία για ένα νεοφυές project.

Εκπαιδευτικά Προγράμματα

 Πέντε (5) υποτροφίες του Προγράμματος Συμπληρωματικής Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (E-LEARNING) του Κέντρου Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης (ΚΕΚ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών για τα μέλη της 1ης νικήτριας ομάδας του διαγωνισμού

Συγκεκριμένα,  κάθε ένας από τους  νικητές θα μπορεί να επιλέξει ο ίδιος και να παρακολουθήσει ένα  πρόγραμμα της επιλογής του από μία μεγάλη δεξαμενή διαθέσιμων  προγραμμάτων που υπάρχουν στο δικτυακό τόπο http://elearn.elke.uoa.gr/news.html. Απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση e-learning προγράμματος είναι ο συμμετέχων να πληροί τις προϋποθέσεις εισδοχής που αναφέρονται στον οδηγό σπουδών κάθε προγράμματος που υπάρχει αναρτημένος στη σελίδα του E-Learning http://elearn.elke.uoa.gr/index.php. Η επιτυχής ολοκλήρωση των προγραμμάτων οδηγεί σε Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης ή Εξειδικευμένης Επιμόρφωσης. Σε περίπτωση που τα μέλη της πρώτης ομάδας δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να κάνουν χρήση των υποτροφιών, αυτές θα μεταβιβάζονται αυτόματα στους επόμενους νικητές με βάση τη σειρά κατάταξης που θα προκύψει στο διαγωνισμό.

√ Μία (1) υποτροφία για το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών: Master in Management of Business, Innovation & Technology (MBIT) του Athens Tech College  με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, η υποτροφία θα δοθεί μετά από κλήρωση, σε ένα μέλος ομάδας των πέντε (5) επικρατέστερων προτάσεων.

Δύο (2) υποτροφίες φοίτησης για το πρόγραμμα σπουδών Diploma in Digital Marketing διάρκειας 69 ωρών, του Business College of Athens (BCA) – Οικονομικό Κολλέγιο Αθηνών  με την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι απαραίτητες ακαδημαϊκές προϋποθέσεις.

Συγκεκριμένα, οι υποτροφίες θα δοθούν μετά από κλήρωση, σε δύο μέλη ομάδων των πέντε (5) επικρατέστερων προτάσεων.

Τεχνολογικά Προϊόντα

Οι ομάδες με τα δύο καλύτερα videos παρουσίασης των επιχειρηματικών προτάσεων θα λάβουν ως έπαθλα από ένα Tablet Huawei MediaPad T1 8.0, καθώς και από μία δωρεάν συνδρομή για τους τρεις πρώτους μήνες στην υπηρεσία τηλεγραμματειακής υποστήριξης Business extra, ευγενική χορηγία της εταιρείας mycallcenter.gr

Υπό την Αιγίδα

ministry_logo