Νέα-Ανακοινώσεις

Διοργάνωση Διακρατικού Φόρουμ Επενδύσεων από το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ACCELMED, το Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής, διοργανώνει Διακρατική Συνάντηση Εργασίας (Investment Forum) στην Αθήνα, στις 2 Οκτωβρίου 2014.

Στη διακρατική συνάντηση εργασίας μπορούν να συμμετέχουν νεοσύστατες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της Πληροφορικής και του e-Τουρισμού στην Περιφέρεια Αττικής.

Η συμμετοχή των νεοσύστατων επιχειρήσεων στη συνάντηση εργασίας θα τους δώσει την ευκαιρία να:

  • παρουσιάσουν την επιχείρησή τους σε δυνητικούς επενδυτές από τον χώρο της Μεσογείου,
  • συναντήσουν επενδυτές οι οποίοι ενδιαφέρονται για μια συνεργασία ή/ και επένδυση.

Για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος οι επιχειρήσεις θα πρέπει να συμπληρώσουν την ΑΙΤΗΣΗ και να την αποστείλουν στο Κέντρο Επιχείρησης και Καινοτομίας Αττικής στην ηλεκτρονική διεύθυνση pbenekou@bicofattika.gr

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης ορίζεται η 12η Σεπτεμβρίου 2014.

To link της ανακοίνωσης: http://www.bicofattika.gr/Default.aspx?