Επικοινωνία

 

Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης
Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης
Τηλέφωνο: 210 2529845
Email: info@ideatree.gr
Διεύθυνση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη
Αθήνα-11143