Νικητές 2ου Διαγωνισμού ideatree 2015

Οι 7 ομάδες που είχαν ξεχωρίσει από τα δύο πρώτα στάδια αξιολόγησης και είχαν λάβει μέρος στην Εβδομάδα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης που διοργανώθηκε στο πλαίσιο του διαγωνισμού, παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις στην επιτροπή των αξιολογητών, η οποία ανέδειξε τις 5 νικήτριες ομάδες:

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ: CHAMPIONSID.COM – INTRODUCE YOURSELF TO THE WORLD OF SPORTS

Συνοδινός Κωνσταντίνος, Κεφαλιανός Γιάννης

Το Champions ID είναι ένα μοναδικό social/επαγγελματικό εργαλείο μεσω του οποίου όλος ο κόσμος του αθλητικού οικοσυστήματος μπορεί να συστηθεί στον υπόλοιπο αθλητικό πλανήτη. Αθλητές, ερασιτέχνες και επαγγελματίες απο όλα τα sports, προπονητές, scouters, managers, agents, αθλητικοί δημοσιογράφοι, αθλητικά σωματεία και οργανισμοί, δημιουργούν την αθλητική/ ψηφιακή τους οντότητα και αλληλεπιδρούν, εξερευνούν ευκαιρίες ή αναζητούν γνώση και δικτύωση.

2ο ΒΡΑΒΕΙΟ: L.EM.ON CRASH

Μουδιώτης Δημήτριος, Βασιλειάδης Άγγελος

Tο L.EM.ON CRASH (Life Emergency On CRASH). Πρόκειται για ένα αυτοματοποιημένο σύστημα ανίχνευσης ατυχήματος και ειδοποίησης του αρμόδιου φορέα εκτάκτου ανάγκης. Το L.EM.ON CRASH είναι μια ηλεκτρονική συσκευή, βελτιστοποιημένη για χρήση σε μοτοσυκλέτες, η οποία θα περιλαμβάνει εξειδικευμένα αισθητήρια όργανα, συστήματα επικοινωνίας και εντοπισμού(GPS).

3ο ΒΡΑΒΕΙΟ: MERMIX, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΜΟΙΡΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ

Γιωτοπούλου Θωμαή, Καρφή Κωνσταντίνα

Η συγκεκριμένη ιδέα προτείνει ένα καινοτόμο και διασπαστικό μοντέλο υπηρεσιών, που θα ονομάζεται mermix, του οποίου ρόλος θα αποτελεί η σύνδεση αγροτών με εξειδικευμένα μηχανήματα και τους ενοικιαστές αυτών, μέσω μίας online εφαρμογής με κύριο στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικής διάθεσης των χρησιμοποιουμένων αγροτικών μηχανημάτων.

4ο ΒΡΑΒΕΙΟ: PHILANTHROPOLI

Τσάλης Στέργιος, Γιαγκλίσης Βαγγέλης, Βάμβουρα Αντωνία

H επιχειρηματική ιδέα σχετίζεται με τη δημιουργία ενός charity portal στην χώρα μας που έχει ως στόχο να αποτελέσει το μέσο επίλυσης αναγκών τόσο των Μ.Κ.Ο όσο και των συνανθρώπων μας. Η Philanthropoli είναι η πρώτη φιλανθρωπική «πόλη» του διαδικτύου και η δραστηριότητα της αφορά την ανάπτυξη μίας ιστοσελίδας-εφαρμογής που φιλοδοξεί να συνδράμει στο κοινωνικό έργο με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας, ανοίγοντας νέους ορίζοντες στις μεθόδους κοινωνικής προσφοράς.

5ο ΒΡΑΒΕΙΟ: WIWATER – ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ, ΕΛΕΓΧΟΥ, ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΜΕΤΡΩΝ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Καραγιάννης Αλέξανδρος, Κομνάκος Δημήτρης, Μανίκας Μάριος

To WI-WATER προορίζεται να αυτοματοποιήσει τους μηχανισμούς παρακολούθησης, μέτρησης κατανάλωσης, τιμολόγησης και ποιότητας υδατικών πόρων με ενημέρωση τόσο των διαχειριστών δικτύων όσο και τελικών καταναλωτών. Το σύστημα WI-WATER βασίζεται σε ιδέα που έχει αναπτυχθεί από ομάδα έμπειρων ερευνητών-μηχανικών και η εφαρμογή του σε δίκτυα διανομής και παροχής νερού παρέχει εξελιγμένες δυνατότητες απομακρυσμένου ελέγχου, παρακολούθησης και διαχείρισης σε δίκτυα μεταφοράς και παροχής – υδροδότησης. «Έξυπνος» ηλεκτρονικός εξοπλισμός παρέχει συνεχή επιτήρηση των δικτύων μεταφοράς και παροχής νερού και ευφυή έλεγχο που βελτιώνει τις λειτουργίες των δικτύων και τη διαχείρισή τους καθώς και βέλτιστη χρήση των υδατικών αποθεμάτων.

 

Την 6η θέση έλαβε η ομάδα “Senior WEllnEss Tourism (SWEET)”, ενώ την 7η θέση έλαβε η ομάδα “Rigourmet – LinkedIn for Cooks, AirBnB for foodies”.

Μέρος της διαγωνιστικής διαδικασίας αποτελούσε και η δημιουργία ενός video παρουσίασης της επιχειρηματικής τους ιδέας. Τα 2 καλύτερα video τα οποία κερδίσαν δώρα τεχνολογίας άνηκαν στις επιχειρηματικής ιδέες Y-E-S & L.EM.ON CRASΗ.