Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Διαγωνισμού – 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 

 Υποβολή Επιχειρηματικών Προτάσεων –  17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017 ΕΩΣ 2 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα υποβολής των προτάσεων τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής το χρονικό διάστημα που ξεκινάει την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017 και λήγει την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα Ελλάδος 11:59 π.μ.

 

Πρώτο Στάδιο Αξιολόγησης των Επιχειρηματικών Προτάσεων – 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 16 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης το χρονικό διάστημα που ξεκινάει την Δευτέρα 5 Μαρτίου 2018 και λήγει την Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018. Η αξιολόγηση θα αφορά ΜΟΝΟ την επιτελική σύνοψη (executive summary) της υποβληθείσας επιχειρηματικής πρότασης.

 

Ενημέρωση Aποτελεσμάτων Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης –  19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης προς τους συμμετέχοντες θα διεξαχθεί την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων κάθε ομάδας.

 

Δεύτερο Στάδιο Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Προτάσεων –  19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 ΕΩΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Οι προτάσεις που θα λάβουν βαθμολογία που θα ανήκει στο 30% των καλύτερων βαθμολογιών των αξιολογημενων προτάσεων, θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης και θα επαναξιολογηθούν αυτή τη φορά στο σύνολο των πεδίων που έχουν συμπληρώσει οι συμμετέχοντες. Ο μέγιστος αριθμός ομάδων που θα προκριθούν στην δεύτερη φάση αξιολόγησης θα είναι οι 40 επικρατέστερες. Οι επιχειρηματικές προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης το χρονικό διάστημα που ξεκινάει την Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018 και λήγει την Παρασκευή 30 Μαρτίου 2018.

 

Ενημέρωση Αποτελεσμάτων Δεύτερου Σταδίου Αξιολόγησης –  2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου σταδίου αξιολόγησης προς τους συμμετέχοντες θα διεξαχθεί την Δευτέρα 2 Απριλίου 2018, κατά την οποία θα ανακοινωθούν οι επτά (7) ομάδες με τις επικρατέστερες προτάσεις του Διαγωνισμού. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω αναλυτικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, καθώς και με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων κάθε ομάδας.

 

Διεξαγωγή Ημερίδας Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης

Στο στάδιο αυτό οι επτά (7) ομάδες με τις επικρατέστερες προτάσεις θα λάβουν μέρος σε μία ημερίδα επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Η ημερίδα επιχειρηματικής επιτάχυνσης θα λάβει χώρά στην πόλη της Αθήνας όπου οι επτά (7) νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού́ με την κατάλληλη υποστήριξη θα κληθούν να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις ιδέες τους. Η ημερίδα Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης θα διεξαχθεί σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί προσεχώς στην επίσημη ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Τελετή βράβευσης

Η τελετή βράβευσης των επτά (7) νικητριών ομάδων του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.