Χρονοδιάγραμμα

Έναρξη Διαγωνισμού – 2 Απριλίου 2015

 

 Υποβολή Επιχειρηματικών Προτάσεων – 2 Απριλίου 2015  έως 2 Ιουνίου 2015

Οι ενδιαφερόμενοι έχουν δυνατότητα υποβολής των προτάσεων τους μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος υποβολής το χρονικό διάστημα που ξεκινάει την Πέμπτη 2 Απριλίου 2015 και λήγει την Τρίτη 2 Ιουνίου 2015 και ώρα Ελλάδος 12:00 μ.μ.

 

Πρώτο Στάδιο Αξιολόγησης των Επιχειρηματικών Προτάσεων – 3 Ιουνίου 2015 έως 12 Ιουνίου 2015

Οι επιχειρηματικές προτάσεις που θα υποβληθούν θα αξιολογηθούν από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης το χρονικό διάστημα που ξεκινάει την Τετάρτη 3 Μαΐου 2015 και λήγει την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015. Η αξιολόγηση θα αφορά ΜΟΝΟ την επιτελική σύνοψη (executive summary) της υποβληθείσας επιχειρηματικής πρότασης.

 

Ενημέρωση Aποτελεσμάτων Πρώτου Σταδίου Αξιολόγησης – 15 Ιουνίου 2015

Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου αξιολόγησης προς τους συμμετέχοντες θα διεξαχθεί την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015  με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων κάθε ομάδας.

 

Δεύτερο Στάδιο Αξιολόγησης Επιχειρηματικών Προτάσεων – 15 Ιουνίου 2015 έως 26 Ιουνίου 2015

Οι προτάσεις που θα λάβουν βαθμολογία που θα ανήκει στο 30% των καλύτερων βαθμολογιών των αξιολογημενων προτάσεων, θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο αξιολόγησης και θα επαναξιολογηθούν αυτή τη φορά στο σύνολο των πεδίων που έχουν συμπληρώσει οι συμμετέχοντες. Ο μέγιστος αριθμός ομάδων που θα προκριθούν στην δεύτερη φάση αξιολόγησης θα είναι οι 40 επικρατέστερες. Οι επιχειρηματικές προτάσεις αυτές θα αξιολογηθούν από την ειδική επιτροπή αξιολόγησης το χρονικό διάστημα που ξεκινάει την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015 και λήγει την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2015.

 

Ενημέρωση Αποτελεσμάτων Δεύτερου Σταδίου Αξιολόγησης –  29 Ιουνίου 2015

Η ενημέρωση των αποτελεσμάτων του δεύτερου σταδίου αξιολόγησης προς τους συμμετέχοντες θα διεξαχθεί την Δευτέρα 29 Ιουνίου 2015, κατά την οποία θα ανακοινωθούν οι επτά (7) ομάδες με τις επικρατέστερες προτάσεις του Διαγωνισμού. Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί μέσω αναλυτικής ανακοίνωσης στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού, καθώς και με μήνυμα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των εκπροσώπων κάθε ομάδας.

 

Διεξαγωγή Εβδομάδας Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης

Στο στάδιο αυτό οι επτά (7) ομάδες με τις επικρατέστερες προτάσεις θα λάβουν μέρος σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυνσης. Το πρόγραμμα επιχειρηματικού επιταχυντή θα λάβει χώρά στην πόλη του Καρπενησίου όπου οι επτά (7) νικήτριες ομάδες του διαγωνισμού́ με την κατάλληλη υποστήριξη θα κληθούν να βελτιώσουν και να εξελίξουν τις ιδέες τους. Η Εβδομάδας Επιχειρηματικής Επιτάχυνσης θα διεξαχθεί το διάστημα 25-29 Σεπτεμβρίου 2015.

Τελετή βράβευσης

Η τελετή βράβευσης των επτά (7) νικητριών ομάδων του Διαγωνισμού θα διεξαχθεί σε ημερομηνία και τοποθεσία που θα ανακοινωθεί στην ιστοσελίδα του Διαγωνισμού.

Υπό την Αιγίδα

ministry_logo