Συχνές ερωτήσεις

1. Σε ποιους τομείς αναζητά το ideatree καινοτόμες ιδέες ;

Ο διαγωνισμός αναζητά πρωτότυπες και καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες ή προϊόντα/υπηρεσίες σε φάση πρωτοτύπου στους ευρύτερους τομείς που αναφέρονται παρακάτω:
• Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών
• Ενέργεια & Περιβάλλον
• Καινοτομία στον Πρωτογενή Τομέα (γεωργία, αλιεία, κτηνοτροφία κτλ)
• Τουρισμός & Πολιτισμός
• Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

Οποιαδήποτε ιδέα έχει πρακτική εφαρμογή ή προσφέρει κάποια καινοτόμο λύση στους παραπάνω τομείς θεωρείται έγκυρη.

2. Ποιά είναι η διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής των νικητών;

Κάνε κλικ εδώ: Διαδικασία αξιολόγησης

3. Υπάρχει περιορισμός στον αριθμό ατόμων της κάθε ομάδας;

Η κάθε πρόταση θα πρέπει να υποβληθεί από ομάδες που απαρτίζονται από 2 έως 5 άτομα.

4. Είναι απαραίτητο να υπάρχει έτοιμο επιχειρηματικό πλάνο (business plan);

Δεν είναι απαραίτητο να υπάρχει έτοιμο κάποιο επιχειρηματικό πλάνο. Παρόλα αυτά, τα βασικά πεδία στην υποβολή της πρότασης σας αφορούν ενότητες που συμπεριλαμβάνονται σε ένα επιχειρηματικό πλάνο.

5. Διασφαλίζεται το απόρρητο και η εμπιστευτικότητα των προτάσεων;

Τα μέλη της Διοργανώτριας Αρχής καθώς και τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης έχουν δεσμευτεί νομικά για την τήρηση εμπιστευτικότητας και εχεμύθειας αναφορικά με το περιεχόμενο των προτάσεων που θα αξιολογήσουν.

6. Μπορούν να συμμετέχουν προτάσεις που έχουν ήδη δεχτεί κάποια χρηματοδότηση ή έχουν διακριθεί σε κάποιο άλλο διαγωνισμό;

Προτάσεις που έχουν βραβευτεί σε αντίστοιχους εγχώριους διαγωνισμούς καινοτομίας αποκλείονται από την συμμετοχή τους. Προτάσεις που έχουν λάβει κάποια χρηματοδότηση, όπως και στέγαση κατά το τελευταίο τρίμηνο από την ημερομηνία έναρξης του διαγωνισμού σε συνεργατικούς χώρους αποκλείονται επίσης από το διαγωνισμό.

7. Πρέπει να κατατεθούν έγγραφα μέσω ταχυδρομείου;

Κατά την διαδικασία της υποβολής δεν απαιτείται η προσκόμιση κάποιου εγγράφου. Εφόσον κάποια πρόταση επιλεγεί για βράβευση ενδέχεται να ζητηθεί η προσκόμιση εγγράφων σε φυσική μορφή όπως υπεύθυνες δηλώσεις κ.α. Σε κάθε περίπτωση η Διοργανώτρια θα ενημερώσει έγκαιρα τις υποψήφιες ομάδες.

8. Πως υποβάλλω την ιδέα μου στον Διαγωνισμό;

9. Μέχρι πότε δίνεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων;

Οι προτάσεις που θα υποβάλλονται οριστικά στο ηλεκτρονικό σύστημα θα γίνονται δεκτές ως την Παρασκευή 2 Μαρτίου 2018 και ώρα 11:59 πμ.

10. Πρέπει να συμπληρώσω όλα τα πεδία στην ειδική φόρμα υποβολής;

Για να ολοκληρωθεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής υποβολής θα πρέπει να συμπληρωθούν όλα τα πεδία που είναι υποχρεωτικά, αλλά και αυτά που δίνουν ολοκληρωμένη εικόνα της υποψήφιας πρότασης.
Σε περίπτωση μη έγκυρης συμπλήρωσης, κατά την υποβολή θα δείτε τα σχετικά μηνύματα λάθους για ό,τι δεν έχετε συμπληρώσει σωστά. Η μη σωστή ή ελλιπής συμπλήρωση των υποχρεωτικών πεδίων δεν θα οδηγεί και στην οριστική αποθήκευση και καταχώρηση της εκάστοτε πρότασης.

11. Δίνεται η δυνατότητα προσωρινής αποθήκευσης της πρότασης;

Για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων, είναι δυνατή η μερική συμπλήρωση της φόρμας υποβολής και η προσωρινή αποθήκευση της. Αυτό σημαίνει ότι η οριστική υποβολή είναι χωριστή ενέργεια, και χωρίς αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί έγκυρη η υποβολή. Η επιβεβαίωση της σωστής ολοκλήρωσης της υποβολής συνεπώς είναι κρίσιμο σημείο της διαδικασίας υποβολής.

12. Δεν έλαβα το email επιβεβαίωσης μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής μου στο σύστημα

Εξετάστε το ενδεχόμενο να έχει μεταφερθεί στον φάκελο «ανεπιθύμητη αλληλογραφία» (bulk mail, trash κλπ). Στην περίπτωση που δεν έχει μεταφερθεί στον φάκελο αυτό, και δεν το έχετε λάβει, επικοινωνήστε με το info@ideatree.gr

13. Που μπορώ να απευθυνθώ για διευκρινήσεις, πληροφορίες ή τεχνική βοήθεια;

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης και τη Διεύθυνση Προγραμμάτων Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης με τους εξής παρακάτω τρόπους:Τηλέφωνο:  210 2529845
Email: info@ideatree.gr
Διεύθυνση: Αχαρνών 417 και Κοκκινάκη, Αθήνα-11143

14. Ποιες είναι οι προυποθέσεις συμμετοχής;

Κάνε κλικ εδώ: Όροι διαγωνισμού

15. Είναι αποδεκτή μια επιχειρηματική πρόταση που ενισχύει υφιστάμενη επιχείρηση;

Η επιχειρηματική πρόταση θα γίνει αποδεκτή αρκεί η επιχείρηση να μην λειτουργεί για διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους από την ημερομηνία εκκίνησης του Διαγωνισμού.

16. Μπορώ να υποβάλω την επιχειρηματική μου πρόταση αν την έχω υποβάλει και σε άλλο διαγωνισμό επιχειρηματικότητας;

Δεκτές θα γίνονται και οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί σε άλλους Διαγωνισμούς αλλά δεν έχουν βραβευθεί, αρκεί να έχουν προσαρμοσθεί στις απαιτήσεις του συγκεκριμένου Διαγωνισμού (βλ. Όροι διαγωνισμού)

17. Μπορεί η επιχειρηματική ιδέα να έχει μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα;

Ναι αυτό μπορεί να ισχύσει ιδίως σε ιδέες με στοιχεία κοινωνικής επιχειρηματικότητας και διαχρονικά είναι ένας από τους κύριους στόχους του Ιδρύματος Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης.

18. Μερικές ερωτήσεις στην φόρμα υποβολής της πρότασης είναι δυσνόητες. Που μπορώ να λάβω διευκρινήσεις;

Δίπλα σε κάθε ερώτηση υπάρχει ένα ερωτηματικό που παραπέμπει σε διευκρινήσεις υπό των ερωτήσεων. Αν παρ΄όλα αυτά συνεχίζετε να έχετε απορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τη Διοργανώτρια Αρχή.

19. Τι σημαίνει στέγαση σε συνεργατικούς χώρους εργασίας. Σε ποιους θα ενταχθούν οι νικητές.

Οι προτάσεις που θα διακριθούν στον Διαγωνισμό θα έχουν την δυνατότητα στέγασης τους κορυφαίους συνεργατικούς χώρους-θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας. Εκτός από την δωρεάν στέγαση, οι ομάδες θα επωφεληθούν από μια σειρά από υπηρεσίες που προσφέρουν οι συνεργατικοί χώροι όπως εκπαίδευση, events, mentoring και επιχειρηματική δικτύωση. Με την παροχή αυτή καλύπτεται μία πολύ σημαντική παράμετρος που είναι η στέγαση και η υποστήριξη από ανθρώπους με εμπειρία για ένα νεοφυές project.