Ο διοργανωτής

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, εποπτευόμενο από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί το διάδοχο φορέα της συγχώνευσης με απορρόφηση του Ινστιτούτου Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων (ΙΔΕΚΕ) και του Ινστιτούτου Νεολαίας (ΙΝ) στο νομικό πρόσωπο με την επωνυμία «Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας».

Το ΙΝΕΔΙΒΙΜ, σύμφωνα με τον Ιδρυτικό του Νόμο (Ν.4115/30.1.2013), αποτελεί το βασικό πάροχο προγραμμάτων του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για:
➢ Τη Δια Βίου Μάθηση, παρέχοντας πληθώρα ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης για όλες τις ηλικίες
➢ Τη Νέα Γενιά, με έμφαση στη στήριξη των νέων στην εκπαιδευτική και επαγγελματική τους διαδρομή, την ανάδειξη και τη στήριξη της καινοτομίας και κινητικότητας
➢ Τη διαχείριση της μαθητικής και φοιτητικής μέριμνας.

Έχοντας ως πυρήνα την απόκτηση και την αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των πολιτών αλλά και την ενίσχυση των νέων, που αποτελούν το πιο σημαντικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ υλοποιεί προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και συγχρηματοδοτούμενα Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Στο πλαίσιο αυτό, με ιδιαίτερη ευαισθησία στις προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η νέα γενιά και με σκοπό την ανάδειξη των δυνατοτήτων των νέων, την επιβράβευση της δημιουργικότητας και την παροχή καθοδήγησης για καινοτομία και επαγγελματική πρόοδο, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ διοργανώνει για τρίτη χρονιά τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας με την ονομασία «ideatree».